Lái xe làm giả thẻ phóng viên với giá 3 triệu đồng

Chiếc thẻ giả bị CSGT phát hiện khi kiểm tra vi phạm giao thông. Ảnh: D.Hiệp.
Chiếc thẻ giả bị CSGT phát hiện khi kiểm tra vi phạm giao thông. Ảnh: D.Hiệp.
Chiếc thẻ giả bị CSGT phát hiện khi kiểm tra vi phạm giao thông. Ảnh: D.Hiệp.
Lên top