Lại xảy ra vụ dàn cảnh trộm xe, bảo vệ không hề hay biết

Vụ dàn cảnh trộm xe xảy ra ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp
Vụ dàn cảnh trộm xe xảy ra ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp
Vụ dàn cảnh trộm xe xảy ra ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp
Lên top