Lái tàu chiếm đoạt tài sản của khách nước ngoài ra đảo chơi golf

Bị can Khuất Văn Cường - chỉ nơi chiếc ví của khách để quên và bị anh ta chiếm đoạt. Ảnh: CACC.
Bị can Khuất Văn Cường - chỉ nơi chiếc ví của khách để quên và bị anh ta chiếm đoạt. Ảnh: CACC.
Bị can Khuất Văn Cường - chỉ nơi chiếc ví của khách để quên và bị anh ta chiếm đoạt. Ảnh: CACC.
Lên top