Lại tái diễn đua xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu quanh khu vực Bờ Hồ

Ảnh nhóm thanh niên lạng lách quanh khu vực Bờ Hồ. Ảnh cắt từ Clip.
Ảnh nhóm thanh niên lạng lách quanh khu vực Bờ Hồ. Ảnh cắt từ Clip.
Ảnh nhóm thanh niên lạng lách quanh khu vực Bờ Hồ. Ảnh cắt từ Clip.
Lên top