Lại phát hiện 2 đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam

Hai đối tượng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam. Ảnh: Biên phòng
Hai đối tượng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam. Ảnh: Biên phòng
Hai đối tượng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam. Ảnh: Biên phòng
Lên top