Lại hoãn phiên tòa xử vụ tham ô tại Ocean Bank Hải Phòng

Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tham ô tại Ocean Bank Hải Phòng đến sáng 26.8. Ảnh ĐL
Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tham ô tại Ocean Bank Hải Phòng đến sáng 26.8. Ảnh ĐL
Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tham ô tại Ocean Bank Hải Phòng đến sáng 26.8. Ảnh ĐL
Lên top