Lại chuyện lạ ở Samco: Đề nghị bổ nhiệm lại lãnh đạo đã để xảy sai phạm lớn

Nhà máy sản xuất ô tô SCV bị thua lỗ nặng chỉ sau 2,5 năm đi vào hoạt động
Nhà máy sản xuất ô tô SCV bị thua lỗ nặng chỉ sau 2,5 năm đi vào hoạt động
Nhà máy sản xuất ô tô SCV bị thua lỗ nặng chỉ sau 2,5 năm đi vào hoạt động
Lên top