Lai Châu: Phát hiện gần 2 tấn cá tầm nhập lậu

Đối tượng Trần Văn Long. Ảnh: Văn Thiệp.
Đối tượng Trần Văn Long. Ảnh: Văn Thiệp.
Đối tượng Trần Văn Long. Ảnh: Văn Thiệp.
Lên top