Lai Châu: Bắt giữ đối tượng nuôi nhốt, bán 1 cá thể gấu ngựa

Cá thể gấu ngựa đã tại thời điểm bắt giữ đối tượng Giàng A Mua. Ảnh: CTV.
Cá thể gấu ngựa đã tại thời điểm bắt giữ đối tượng Giàng A Mua. Ảnh: CTV.
Cá thể gấu ngựa đã tại thời điểm bắt giữ đối tượng Giàng A Mua. Ảnh: CTV.
Lên top