Ký tắt, duyệt “ẩu” 4 tuyến đường ở KĐT mới Thủ Thiêm

Một trong 4 tuyến đường chính ở KĐT mới Thủ Thiêm
Một trong 4 tuyến đường chính ở KĐT mới Thủ Thiêm
Một trong 4 tuyến đường chính ở KĐT mới Thủ Thiêm
Lên top