Kỷ luật hiệu trưởng cùng vợ chiếm đoạt tài sản của công dân

Một trong số những nạn nhân cho vợ chồng ông Đính vay nhưng chưa lấy được tiền. Ảnh: Lưu Trang.
Một trong số những nạn nhân cho vợ chồng ông Đính vay nhưng chưa lấy được tiền. Ảnh: Lưu Trang.
Một trong số những nạn nhân cho vợ chồng ông Đính vay nhưng chưa lấy được tiền. Ảnh: Lưu Trang.
Lên top