Kỷ luật cảnh cáo trung uý công an mặc quần soóc, áo phông đi dẹp hàng rong

Lên top