Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND TP Hội An

Kỷ luật 2 cán bộ ở TP.Hội An do cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định. Ảnh minh họa
Kỷ luật 2 cán bộ ở TP.Hội An do cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định. Ảnh minh họa
Kỷ luật 2 cán bộ ở TP.Hội An do cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định. Ảnh minh họa
Lên top