CUỘC CHIẾN BẮT “YÊU RÂU XANH”

Kỳ cuối: Sa lưới pháp luật