“Kỳ án” phạm tội hiếp dâm đến... khó tin

Các thanh niên trong vụ án phạm tội hiếp dâm ở Thái Nguyên: Lần lượt từ trái qua các đối tượng Đặng Quang Hùng, Trương Văn Dưỡng, Hoàng Văn Duy.
Các thanh niên trong vụ án phạm tội hiếp dâm ở Thái Nguyên: Lần lượt từ trái qua các đối tượng Đặng Quang Hùng, Trương Văn Dưỡng, Hoàng Văn Duy.
Các thanh niên trong vụ án phạm tội hiếp dâm ở Thái Nguyên: Lần lượt từ trái qua các đối tượng Đặng Quang Hùng, Trương Văn Dưỡng, Hoàng Văn Duy.
Lên top