Kỳ án gỗ trắc tang vật bị đem bán sẽ kết thúc sau 7 năm?

Gần 600 m3 gỗ trắc tang vật đã bị đem bán khi vụ án chưa kết thúc điều tra. Ảnh: B.C
Gần 600 m3 gỗ trắc tang vật đã bị đem bán khi vụ án chưa kết thúc điều tra. Ảnh: B.C
Gần 600 m3 gỗ trắc tang vật đã bị đem bán khi vụ án chưa kết thúc điều tra. Ảnh: B.C