Kỳ án giết người, giấu xác ở quán karaoke suốt 5 năm