Kinh hoàng con gái và cậu ruột dùng dao cắt lìa chân mẹ giữa bệnh viện