Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng băng "giang hồ nhí” chém nhau vì… tình!