Kiên Giang: Xét xử các đối tượng chống người thi hành công vụ

4 đối tượng chống người thi hành công vụ ở huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV
4 đối tượng chống người thi hành công vụ ở huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV
4 đối tượng chống người thi hành công vụ ở huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top