Kiên Giang: Xâm phạm quyền bầu cử, một công an viên bị truy tố

Cử tri đi bầu cử tại một xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang
Cử tri đi bầu cử tại một xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang
Cử tri đi bầu cử tại một xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang
Lên top