Kiên Giang: Xâm phạm quyền bầu cử, một công an viên bị truy tố