Kiên Giang: Qua chốt không thành, kế toán trường học đánh công an

Đối tượng Tồn tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Đối tượng Tồn tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Đối tượng Tồn tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Lên top