Kiên Giang: Nhặt 20kg ma túy trôi dạt trên biển

Số ma túy được phát hiện trên vùng biển thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh minh họa 1 góc xã đảo. Ảnh Nguyên Anh
Số ma túy được phát hiện trên vùng biển thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh minh họa 1 góc xã đảo. Ảnh Nguyên Anh
Số ma túy được phát hiện trên vùng biển thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh minh họa 1 góc xã đảo. Ảnh Nguyên Anh
Lên top