Kiên Giang: Lại phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển

Ma túy được người dân xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc) phát hiện khi đi đánh cá. Ảnh minh họa 1 góc xã đảo Thổ Châu
Ma túy được người dân xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc) phát hiện khi đi đánh cá. Ảnh minh họa 1 góc xã đảo Thổ Châu
Ma túy được người dân xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc) phát hiện khi đi đánh cá. Ảnh minh họa 1 góc xã đảo Thổ Châu
Lên top