Kiên Giang: Đánh công an trực chốt vì xin đi qua bất thành

Toàn (áo sọc) và Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Toàn (áo sọc) và Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Toàn (áo sọc) và Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Lên top