Kiên Giang: Đâm chết người vì chạy xe gây ồn, nói chuyện lớn tiếng

Nguyễn Bảo Quốc tại tòa. Ảnh: PV
Nguyễn Bảo Quốc tại tòa. Ảnh: PV
Nguyễn Bảo Quốc tại tòa. Ảnh: PV
Lên top