Kiên Giang: Cảnh sát giải cứu 6 người nước ngoài bị giữ trái phép