Kiên Giang: Bắt tụ điểm đánh bạc “núp” dưới cống ngăn mặn

Tụ điểm đánh bạc nằm khuất dưới lòng cống ngăn mặn. Ảnh: PV
Tụ điểm đánh bạc nằm khuất dưới lòng cống ngăn mặn. Ảnh: PV
Tụ điểm đánh bạc nằm khuất dưới lòng cống ngăn mặn. Ảnh: PV
Lên top