Kiên Giang: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

Do dịch COVID-19 bùng phát nên 5 thuyền viên tìm cách nhập cảnh về Việt Nam qua đường biển về Hà Tiên, Kiên Giang. Ảnh: CSB cung cấp
Do dịch COVID-19 bùng phát nên 5 thuyền viên tìm cách nhập cảnh về Việt Nam qua đường biển về Hà Tiên, Kiên Giang. Ảnh: CSB cung cấp
Do dịch COVID-19 bùng phát nên 5 thuyền viên tìm cách nhập cảnh về Việt Nam qua đường biển về Hà Tiên, Kiên Giang. Ảnh: CSB cung cấp
Lên top