Kiên Giang: Bắt 2 chiếc ghe chở 50 tấn phế liệu có chất thải nguy hại

2 chiếc ghe chở phế liệu có chất thải nguy hại. Ảnh: PV
2 chiếc ghe chở phế liệu có chất thải nguy hại. Ảnh: PV
2 chiếc ghe chở phế liệu có chất thải nguy hại. Ảnh: PV
Lên top