Kiên Giang: 40 năm tù cho 9 thanh niên phạm tội giết người

Lộc cùng 8 bị cáo khác lãnh tổng cộng 40 năm tù về tội giết người. Ảnh: PV
Lộc cùng 8 bị cáo khác lãnh tổng cộng 40 năm tù về tội giết người. Ảnh: PV
Lộc cùng 8 bị cáo khác lãnh tổng cộng 40 năm tù về tội giết người. Ảnh: PV
Lên top