Kiểm tra vũ trường Nha Trang Lodge, phát hiện nhiều người nghi dùng ma túy

Công an Khánh Hoà kiểm tra vũ trường Nha Trang Lodge. Ảnh:C.L
Công an Khánh Hoà kiểm tra vũ trường Nha Trang Lodge. Ảnh:C.L
Công an Khánh Hoà kiểm tra vũ trường Nha Trang Lodge. Ảnh:C.L
Lên top