Kiểm tra vi phạm giao thông, phát hiện ma túy đá và hồng phiến

Đối tượng là Lục Văn Thư và tang vật ma túy. Ảnh: Công an TP Bắc Giang.
Đối tượng là Lục Văn Thư và tang vật ma túy. Ảnh: Công an TP Bắc Giang.
Đối tượng là Lục Văn Thư và tang vật ma túy. Ảnh: Công an TP Bắc Giang.
Lên top