Kiểm tra quán karaoke phát hiện 32 người dương tính với ma túy

Những người trong quán karaoke được mời về trụ sở làm việc. ảnh: V.X
Những người trong quán karaoke được mời về trụ sở làm việc. ảnh: V.X
Những người trong quán karaoke được mời về trụ sở làm việc. ảnh: V.X
Lên top