Kiểm tra quán karaoke bất chấp lệnh cấm, phát hiện khách dương tính ma túy

12/28 tụ tập ở quán karaoke dương tính với ma túy. Ảnh: CA.
12/28 tụ tập ở quán karaoke dương tính với ma túy. Ảnh: CA.
12/28 tụ tập ở quán karaoke dương tính với ma túy. Ảnh: CA.
Lên top