Kiểm tra nhà nghỉ phát hiện 18 trường hợp dương tính với ma túy

18/25 trường hợp bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: NT
18/25 trường hợp bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: NT
18/25 trường hợp bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: NT
Lên top