Kiểm tra kiện hàng nhập khẩu chuyển phát nhanh, phát hiện hơn 30kg ma túy

Ma túy trong các túi kẹo. Ảnh Hải quan cung cấp.
Ma túy trong các túi kẹo. Ảnh Hải quan cung cấp.
Ma túy trong các túi kẹo. Ảnh Hải quan cung cấp.
Lên top