Kiểm tra khách sạn, phát hiện người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chứng minh nhân dân người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép dùng để lưu trú. Ảnh: H.Trung
Chứng minh nhân dân người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép dùng để lưu trú. Ảnh: H.Trung
Chứng minh nhân dân người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép dùng để lưu trú. Ảnh: H.Trung
Lên top