Kiếm tiền Tết, thanh niên mang 3,5kg ma túy đá từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng

Công an thu giữ số ma túy lớn. Ảnh: CACC
Công an thu giữ số ma túy lớn. Ảnh: CACC
Công an thu giữ số ma túy lớn. Ảnh: CACC
Lên top