Kiểm soát phòng dịch, phát hiện đối tượng dùng trái phép trang phục CAND

Ảnh xử phạt hành vi không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Ảnh xử phạt hành vi không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Ảnh xử phạt hành vi không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top