Kỉ luật cán bộ địa chính xã “vòi” tiền người dân

Chính quyền huyện Thanh Chương đã kỉ luật cán bộ địa chính vì vi phạm tiêu cực khi làm việc. ảnh: HQ
Chính quyền huyện Thanh Chương đã kỉ luật cán bộ địa chính vì vi phạm tiêu cực khi làm việc. ảnh: HQ