Những băng cướp quái đản nơi điểm đầu đất nước Quỷ Môn Quan

Kì 2: Băng cướp khét tiếng của tướng cướp với biệt danh “con quỷ điên” họ Bạch!