Khu nghỉ dưỡng "chui" giữa rừng phòng hộ: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã

Một công trình của khu nghỉ dưỡng chui giữa rừng phòng hộ. Ảnh: Đ.V
Một công trình của khu nghỉ dưỡng chui giữa rừng phòng hộ. Ảnh: Đ.V
Một công trình của khu nghỉ dưỡng chui giữa rừng phòng hộ. Ảnh: Đ.V
Lên top