Khu kinh tế Vũng Áng bị cắt trộm hàng trăm mét cáp ngầm của hệ thống chiếu sáng