Không trả tiền mua dâm còn tống tiền gái bán dâm

Vũ Đức Đông đang bị điều tra về hành vi tống tiền gái bán dâm, môi giới mại dâm. Ảnh: CAHN.
Vũ Đức Đông đang bị điều tra về hành vi tống tiền gái bán dâm, môi giới mại dâm. Ảnh: CAHN.
Vũ Đức Đông đang bị điều tra về hành vi tống tiền gái bán dâm, môi giới mại dâm. Ảnh: CAHN.
Lên top