Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Không thể sử dụng văn bản sai để biện minh cho sai phạm của mình

Kiểm sát viên thứ hai đối đáp với các luật sư, bị cáo trong vụ án thâu tóm đất công sản Đà Nẵng. Ảnh chụp qua màn hình.
Kiểm sát viên thứ hai đối đáp với các luật sư, bị cáo trong vụ án thâu tóm đất công sản Đà Nẵng. Ảnh chụp qua màn hình.
Kiểm sát viên thứ hai đối đáp với các luật sư, bị cáo trong vụ án thâu tóm đất công sản Đà Nẵng. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top