Không sử dụng dịch vụ làm đẹp, bị nhân viên cơ sở thẩm mỹ viện giữ người

Giữ người trái phép, Quỳnh và Đức đã bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Nội
Giữ người trái phép, Quỳnh và Đức đã bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Nội
Giữ người trái phép, Quỳnh và Đức đã bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Nội
Lên top