Không giấy phép kinh doanh vẫn vận chuyển người từ vùng dịch về Yên Bái

Không có giấy phép kinh doanh vận tải nhưng lái xe vẫn vận chuyển người từ vùng dịch về địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: CTV.
Không có giấy phép kinh doanh vận tải nhưng lái xe vẫn vận chuyển người từ vùng dịch về địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: CTV.
Không có giấy phép kinh doanh vận tải nhưng lái xe vẫn vận chuyển người từ vùng dịch về địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: CTV.
Lên top