Không di dời phòng chống thiên tai lụt, bão sẽ bị xử phạt đến 300.000 đồng

Người dân thực hiện nghiêm chỉnh việc di dời phòng chống thiên tai, lụt bão Khánh Hoà. Ảnh: LĐO.
Người dân thực hiện nghiêm chỉnh việc di dời phòng chống thiên tai, lụt bão Khánh Hoà. Ảnh: LĐO.
Người dân thực hiện nghiêm chỉnh việc di dời phòng chống thiên tai, lụt bão Khánh Hoà. Ảnh: LĐO.
Lên top