Không để Việt Nam thành điểm trung chuyển của tội phạm ma tuý

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cho rằng sẽ cương quyết không để Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy. Ảnh: Trường Sơn
Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cho rằng sẽ cương quyết không để Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy. Ảnh: Trường Sơn
Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cho rằng sẽ cương quyết không để Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy. Ảnh: Trường Sơn
Lên top